2018 წლის 5 იანვარი

 

პირველად საქართველოში ადიზესის ინსტიტუტის სემინარი

"როგორ განვახორციელოთ ეფექტური ცვლილებები კომპანიაში"

სემინარის შესახებ:

ადიზესის ინსტიტუტი იწვევს საშუალო და მსხვილი ბიზნესის მფლობელებსა და უმაღლესი რგოლის მენეჯერებს (CEO) 2018 წლის 5 იანვარს მონაწილეობა მიიღონ სემინარში «როგორ განვახორციელოთ ეფექტური ცვლილებები კომპანიაში» .

სემინარის მიზანი:

 • მენეჯერებში ცვლილებების აუცილებლობისა და მისი მართვის პროცესის გააზრება;   
 • ერთიანი მმართველობითი ტერმინოლოგიის დანერგვა;
 • სხვადასხვა რგოლის მენეჯერების მართვის სტილის განსაზღვრა (PAEI);
 • მძლავრი პოზიტიური ენერგიის შექმნა კომპანიაში ცვლილებების განსახორციელებლად.

აუდიტორიაკომპანიის მფლობელები და პირველი პირები.

ჩატარების ადგილი: საგამოფენო ცენტრი Expo Georgia. წერეთლის გამზირი #118, თბილისი.

ღირებულებადასწრება უფასოა. შესვლა მოსაწვევებით.

რას მივიღებთ სემინარიში მონაწილეობით:

სემინარი დაგეხმარებათ შემდეგი საკითხების გაცნობიერებაში:

 • ცვლილებების გარდაუალობა და მათი სწორად მართვა;
 • მუდმივი ცვლილებებით გამოწვეული პრობლემების გამოვლენისა და მათი გადაწყვეტის სისტემის შექმნა;
 • 4 სხვადასხვა ტიპის მენეჯერის (PAEI), მათ თვისებებს შორის კონფლიქტისა და სწორი კომუნიკაციის არსებობის მნიშვნელობა;
 • რა არის საჭირო სწორი გადაწყვეტილებების მისაღებად და როგორ ხდება მათი დანერგვა შემდგომში თითქმის 100%-ანი სიზუსტით;
 • ცხოვრების ციკლის რომელ ეტაპზე იმყოფება თქვენი კომპანია და რა ღონისძიებებია საჭირო შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად;
 • გადასადგმელი ნაბიჯების თანმიმდევრობა, რომელიც მიგვიყვანს კომპანიაში წარმატებული ცვლილებების განხორციელებასთან;
 • მთავარი ფაქტორები და მიზეზები, რომლის გამოც წარუმატებლობას განიცდიან კომპანიები ცვლილებების განხორციელებისას.

სემინარის პროგრამა:

 • რა სჭირდება კომპანიას წარმატების მისაღწევად, მენეჯმენტის დანიშნულება, ფუნციები და როლი.
 • რატომ კვდებიან ადამიანები, ხოლო კომპანიები ცოცხლობენ. თეორია ორგანიზაციის ცხოვრების ციკლის შესახებ.
 • რატომ ფერხდება ორგანიზაციის განვითარების პროცესი. ორგანიზაციის ნაადრევად დაბერების მიზეზები და ნიშან-თვისებები.
 • რას უნდა აკეთებდეს დამფუძნებელი კომპანიაში. ლიდერის როლი ტრანსფორმაციის პროცესში.
 • რატომ ხდება, რომ მენეჯერებმა, რომლებმაც უნდა გადაწყვიტონ პრობლემები, თვითონვე ქმნიან მათ. მართველობითი კონფლიქტების ბუნება და მათი კოსტრუქციულად გადაწყვეტის გზები.
 • რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ    ორდინალურმა    ადამიანებმა აჩვენონ არაორდინალური შედეგები. ურთიერთშემავსებელი გუნდები და მათი ფორმირების პრინციპები.
 • როგორ მივიღოთ მენეჯმეტისაგან წინასწარ პროგნოზირებადად სწორი გადაწყვეტილებები. ჯგუფური გადაწყვეტილებების გამომუშავების ტექნოლოგია.
 • როგორი თანმიმდევრობით უნდა განხორციელდეს კომპანიის ორგანიზაციული კულტურის  ცვლილება, ტრანსფორმაციის გეგმა.

ღონისძიების დაწყების დრო 12:00. რეგისტრაციის დრო 11:30

სემინარის ხანგრძლივობა: 6-საათი

ღონისძიების შუალედებში შესვენება ყავით.


სპიკერის შესახებ:

სტანისლავ კრაუზე 

იგი არის ადიზესის ინსტიტუტის სერტიფიცირებული კონსულტანტი (Adizes Institute, USA, California), ასევე სპეციალისტი ორგანიზაციული დიაგნოსტიკის სფეროში, საორგანიზაციო ცვლილებების მართვასა და თერაპიაში, ადიზესის მეთოდოლოგიის  მიხედვით.

ინსტიტუტის საკვანძო პროექტების ფარგლებში, იგი მონაწილეობას იღებდა და ხელმძღვანელობდა მართვის სისტემების რეორგანიზაციას 30-ზე მეტ კომპანიაში, ისეთი მსხვილი კომპანიების ჩათვლით, როგორებიცაა "Сбербанк Россиии" და СИБУР.

მუშაობდა უმსხვილეს საერთაშორისო კომპანიებში, 1999-დან 2006-მდე იყო გაყიდვების დირექტორი კონცერნ HENKEL-ში, რუსეთში.

1995 წელს მიიღო MBA-ს ხარისხი რუსულ-გერმანულ მართვის უმაღლეს სკოლაში, შეისწავლა მენეჯმენტი გერმანიაში (Deutsche Management Academy Niedersachsen

1994-1995), ავსტრიაში (Herrnstein Management Institute 1995) და აშშ-ში (Adizes Institute, 2008, 2012).


ორგანიზატორების შესახებ:

Институт Адизеса

ადიზესის     ინსტიტუტი     (Adizes      Institute,      USA)      –     არის

საერთშორისო    კონსალტინგური    კომპანია    სათაო ოფისით სანტა-ბარბარაში, კალიფორნია, აშშ. ადიზესის ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული საორგანიზაციო ცვლილებების პროგრამები შექმნილია ადიზესის ინსტიტუტის დამფუძნებლის, პროფესორ იცხაკ ადიზესის მიერ შემუშავებულ მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით და იგი უკვე 40 წლის განმავლობაში წარმატებულად გამოიყენება მთელს მსოფლიოში ორგანიზაციების ტრანსფორმირებისათვის.

პროფესორი იცხაკ ადიზესი გახლავთ მსოფლიოს წამყვანი ექსპერტი ფუნდამენტური ცვლილების გზით ბიზნესისა და მთავრობის საქმიანობის გაუმჯობესების საკითხებში. უკანასკნელი 40 წლის მანძილზე ის მუშაობდა მსოფლიოს რამდენიმე უდიდეს ორგანიზაციასთან  და კონსულტაციას უწევდა სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობის ხელმძღვანელებს. მას მინიჭებული აქვს საპატიო დოქტორის წოდება 20 უნივერსიტეტში და იგი არის მენეჯმენტის საერთაშორისო აკადემიის წევრი. პროფესორი ადიზესი არის 18 წიგნის ავტორი მენეჯმენტის შესახებ, რომლებიც თარგმნილია 26 ენაზე. მისი ნამუშევარი, „კორპორაციის ცხოვრების ციკლი“ , აღიარებულია როგორც ბოლო დროის ერთ-ერთ საუკეთესო წიგნად ამ სფეროში.

ადიზესის ინსტიტუტის კლიენტები გახლავთ, როგორც ახალგაზრდა კომპანიები, ასევე Fortune 100-ის სიაში შემავალი კომპანიებიც.  ადიზესის ინსტიტუტს გააჩნია მუშაობის წარმატებული გამოცდილება, როგორც ბიზნესის სფეროში - 52 ქვეყანაში 2000-ზე მეტ კომპანიასთან, რომელთა შორის გახლავთ Bank of America, Coca-Cola, Shell, San Disk და ა.შ., ასევე საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და რიგი ქვეყნების მთავრობებთან, როგორებიცაა ბრაზილია, მექსიკა, ისრალი, შვედეთი და სერბეთი.

ადიზესის მეთოდოლოგის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ მას შეუძლია ადამიანებს დაეხმაროს არამარტო ბიზნესის მართვაში, არამედ ცხოვრებისეული ამოცანების გადაწყვეტაშიც.

                   ადიზესის ინსტიტუტის შესახებ დეტალურ

ინფორმაციას შეგიძლიათ

 გაეცნოთ ვებ-გვერდზე: Adizes.com


რეგისტრაცია:

რეგისტრაციის საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ შემდეგ ნომერზე:

Mobile: +995 599 32 65 66 
Office: + 995 790 55 48 48

ასევე შეგიძლიათ დაგვიკავშიირდეთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: marketing_cis@adizes.com

ან შეავსოთ შემდეგი ფორმა

სახელი, გვარი, მამის სახელი*
თანამდებობა*
ელ. ფოსტის მისამართი*
ტელეფონის ნომერი*
კომპანიის დასახელება*
კომენტარები